RD Dolní Bojanovice

  • Strojně zaomítaná fasáda, lehčenou omítkou a vyztužená tkaninou.
  • Finální úprava omítkou.