Lednice - strojní fasáda

  • Strojně zaomítaná fasáda, lehčenou omítkou a vyztužená tkaninou.
  • Finální úprava omítkou.
  • Strojní omítky lehčenou vápenocementovou omítkou.
  • Úprava povrchu aktivním štukem.